PERSBERICHT – INZEGENING BEELDENGROEPEN MARIALE OMMEGANG – NAZARETH

Ieder jaar op  8 september, de feestdag van Maria’s geboorte, wordt in Nazareth de Mariale Ommegang gehouden. 

Deze Mariaverering moet begonnen zijn omstreeks 1240. 

Het staat vast dat rond die tijd een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw aan een boom hing in de bossen van Nazareth. Bewijs hiervan is het uitgeholde ruggedeelte van het Mariabeeld, met daaraan een zware ijzeren haak.

De legende vertelt dat een ridder uit het noorden van Vlaanderen, op terugreis uit Rome, in de bossen tussen Leie en Schelde in de avondschemering verloren reed. 

Tijdens een verschrikkelijk onweer beloofde de verdwaalde ridder om een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw te bouwen op de plaats waar hij zijn weg terug zou vinden. 

Meteen na zijn belofte bedaarde het onweer en zag de ridder in het bos een hut. 

Een oude, vriendelijke man nodigde de ridder uit zich te warmen rond het haardvuur. 

Aan de andere kant van de haard zat een beeldschone jonge vrouw met een slapend kindje op haar schoot. De ridder bleef bij hen overnachten. 

’s Nachts droomde hij dat een wolk, met daarop Maria en het kindje Jezus, uit de hemel neerdaalde op de plaats van de hut in het bos. 

Op basis van de aanwijzingen die Maria hem in zijn droom bezorgde, vond hij de weg naar huis terug. Later liet hij op de open plek in het bos een kapel bouwen.

Deze kapel werd later vervangen door een kerk. Het dorp dat zo tot stand kwam, kreeg de naam Nazareth. 

De huidige kerk (gebouwd 1861-1865) zou op de plaats staan waar destijds de boom stond met het beeldje van O.L. Vrouw. Opmerkelijk is dat het Maria-altaar in onze kerk zich, tegen alle gewoonten in, aan de epistelkant bevindt. 

In 1904 blaast Z.E.H. pastoor Présiaux de Ommegang nieuw leven in. 

Het jubeljaar van de afkondiging van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis was daartoe een ideale gelegenheid. 

In de kapelletjes, welke vroeger slechts voorzien waren van gekleurde platen om de rozenkrans mysteries voor te stellen, werden nu beeldengroepen geplaatst. 

Deze werden ingezegend tijdens de dekenale bedevaart van 25 september 1904. 

Het tijdschrift: “De Gods­dienstige Week van Vlaanderen” van begin oktober 1904 schreef hier uitvoerig over en schat het aantal deelnemers op ongeveer 10.000. 

Tevens vermeldt het blad de wonderbare genezing -tijdens de zegen met het Allerheiligste- van Irma De Geyter, een 22-jarig meisje dat sedert 6 jaar bedlegerig was. Tijdens deze ommegang werd ook de 8-jarige Martha De Keukeleire van doofheid genezen.

Het jaar daarop kreeg de ommegang zijn vaste vorm, zoals wij die heden ten dage kennen, en dit danken wij aan Z.E.H. Présiaux.

Na zo’n 120 jaar waren de 10 overgebleven beelden DRINGEND aan restauratie toe. Er zijn in de loop van de laatste 10-tallen jaren ook 3 beelden gestolen/verdwenen.

Onder aanvoeren van de mensen van de Cultuurregio Leie-Schelde werd de restauratie van deze beelden binnen de Werkgroep Mariale Ommegang op tafel gelegd. 

Na verschillende vergaderingen en lang zoeken kwamen we in contact met Bart Verbeke uit Drongen.

Bart is restaurateur van schilderijen en beelden maar liet ons weten niet genoeg thuis te zijn in het restaureren van terracotta beelden en bracht ons in contact met kunstenaar en keramist  Achiel Pauwels (°01/10/1932).

Na het ter plaatse bekijken en onderzoeken van de beelden in hun respectievelijke ommegangskapel in Nazareth, heeft Achiel Pauwels de opdracht aanvaard.

Zo brachten wij de eerste beeldengroepen naar zijn atelier in Mariakerke, waar hij de beelden reconstrueerde met de nodige vakkundigheid. Zo werden ernstige breuken en barsten hersteld, gebroken ledematen van de figuren verlijmd en ontbrekende delen, zoals verscheidene handen, door Achiel geboetseerd in klei, vervolgens in de keramiek-oven gebakken en aan de beelden vastgelijmd.

Na deze reconstructies verhuisden de beeldengroepen naar het atelier van Bart Verbeke in Drongen, waar zij grondig werden gereinigd. Vele lagen aangekoekt vuil en schilfers verf werden met een scalpel weggeschraapt om het origineel beeldhouwwerk zo goed als mogelijk bloot te leggen. Na verdere opvullingen van lacunes en scheuren waren de beelden klaar om te polychromeren, te kleuren, dit gebeurde met acrylverf.

De eerste 2 beeldengroepen die bij Bart binnenkwamen, werden bij vroegere herstellingen zeer overdadig met lakverf overschilderd, deze verflaag was moeilijk te verwijderen of zou teveel werk in beslag nemen, waardoor het nodig was na het retoucheren het geheel te vernissen zodat de restauratie en de glanzende lakverf uniform lijkt.

De volgende beeldengroepen worden niet vernist, vooral om het autentieke uitzicht zo dicht als kan te behouden of te benaderen, volgens Bart.

Naast de reconstructie van de beschadigde beelden was het creëeren van drie nieuwe beeldengroepen een hele uitdaging. Aan de hand van enkele oude, wazige foto’s en een goede kennis van de Bijbel is Achiel er ook in geslaagd om de 3 verdwenen/gestolen beelden te maken naar analogie met de andere beelden die hij reeds onder handen nam. Zo’n creaties houden heel wat vakkennis in. Eerst worden de beelden in klei geboetseerd en na afwerking gebakken aan 1000° C. Na één nacht in de oven en daana afkoelen waren de beelden klaar als terracotta. Nu wachten zij ook nog op de polychrome beschildering.

Ondertussen haalden wij reeds vijf gerestaureerde beeldengroepen terug uit het atelier van Bart Verbeke. Door werkdruk en andere opdrachten was het moeilijk de andere beeldengroepen klaar te krijgen tegen de Ommegang.  Maar op die manier zal de toestand voor en na de restauratie van de beelden heel duidelijk zijn voor het publiek. Na de inzegening van de beelden op 7 september 2022, zullen in de loop van de volgende maanden, de overige beeldengroepen verder gerestaureerd worden.  

Vanuit de Werkgroep Mariale Ommegang zijn we heel tevreden met de huidige stand van zaken. Op 11 maanden tijd (de eerste beelden zijn pas eind september uit hun kapel gehaald om de restaureren) hebben we al heel wat bereikt!

Op de vooravond van onze jaarlijkse Ommegang, woensdagavond 7 september om 18.30 u, willen we ALLE beelden samenbrengen aan de grote kapel in de Kasteelstraat in Nazareth.

In aanwezigheid van onze kunstenaars, Bart Verbeke en Achiel Pauwels, de leden van de werkgroep, de bewoners langsheen het parcours, de leden van het college van burgemeester en schepenen, de mensen van Erfgoed, de vele Mariavereerders, talloze vrijwilligers van onze Mariale Ommegang, de pers, willen we om bescherming en zegen vragen voor deze 13 beelden.

Z.E.H. Mark Soens, voormalig deken van Nazareth, zal alle beelden (op)nieuw inzegenen.

Op de Ommegang van 8 september 2022 zullen, voor het eerst sinds jaren, alle 13 beelden in hun kapel staan.

De beelden die Bart Verbeke nog verder zal afwerken, worden er nadien terug uitgehaald.  

Elk jaar op 8 september wordt in Nazareth de feestdag van Maria’s Geboorte in ere gehouden. Om 9 uur  is er een plechtige Hoogmis en in de namiddag om 14.30 uur vindt de Mariale Ommegang plaats met het miraculeuze Mariabeeld. Het O. L. Vrouwbeeld, priesters, bedevaarders van waar ook, stappen de tocht langs de 15 verschillende Ommegangskapelletjes, onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen. 

Het relikwie van O.L. Vrouw bevindt zich in de bidstoel vóór het Maria-altaar.

Het wordt een extra feestelijk jaar voor onze Mariale Ommegang!

Voor meer info neem gerust contact op met Greta Peil 09 385 85 31 of met Marc Perseyn 09 385 57 31 – 0475 61 20 62.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor PERSBERICHT – INZEGENING BEELDENGROEPEN MARIALE OMMEGANG – NAZARETH

MARIALE OMMEGANG 8 SEPTEMBER 2022

HARTELIJK WELKOM AAN ALLE BEDEV

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor MARIALE OMMEGANG 8 SEPTEMBER 2022

MARIALE OMMEGANG – BESCHADIGDE BEELDENGROEPEN

De ‘werkgroep Mariale Ommegang’ is al meer dan anderhalf jaar bezig om, samen met de Erfgoedcel en de gemeente, de toestand van de diverse beeldengroepen in kaart te brengen.

Vorige week zijn de eerste 2 beeldengroepen naar de restaurateur gebracht.
Toen pas bleek dat de beelden er slecht tot zeer slecht aan toe zijn. De oorspronkelijke beelden zijn uit terracotta, maar in de loop der jaren is er oplapwerk gebeurd met plaaster of zelfs gewoon cement. Ook de verf die gebruikt is om de beelden te verven, is niet overal van dezelfde degelijke kwaliteit.

Parochianen die hun steentje willen bijdragen aan deze restauraties, kunnen dat door middel van de aankoop van postkaarten. Iedere set bevat 4 verschillende postkaarten en wordt verkocht aan 5 Euro per set. Postkaarten kunnen telefonisch besteld worden op 09/385 85 31 of 09/385 57 31 of via het contactformulier op de website www.parochie-in-gavere-nazareth.be

Wie geldelijk wil steunen voor deze restauraties, mag hiervoor één van de leden van de werkgroep aanspreken of een bedrag overschrijven of storten op rekening BE57 8905 0411 9135 op naam van F.V. Parochie Nazareth bij VDK Nazareth met als mededeling: “restauratie beelden kapelletjes ommegang”.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor MARIALE OMMEGANG – BESCHADIGDE BEELDENGROEPEN

POSTKAARTEN TE KOOP – MARIALE OMMEGANG NAZARETH

Dit jaar zullen we tijdens de Ommegang postkaarten verkopen met afbeeldingen van O.L. Vrouw van Nazareth. De postkaarten zullen per 4 verkocht worden aan de prijs van 5 euro. Postkaarten kunnen vanaf nu reeds gereserveerd worden. Dit kan telefonisch of per mail naar: dewildepeil@skynet.be of 09/385 85 31 of marc.perseyn@skynet.be of 09/385 57 31

Daarnaast brengen we ook een heruitgave van het boekje van vorig jaar. Net als vorig jaar zal dit boekje tegen kostprijs verkocht worden. Wegens de stijging in de papierprijs, kost het boekje dit jaar 4 euro. Wie zo’n boekje wenst, kan dit reserveren telefonisch of per mail naar: dewildepeil@skynet.be of 09/385 85 31 of marc.perseyn@skynet.be of 09/385 57 31, of kan het aankopen op de dag van de Ommegang.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor POSTKAARTEN TE KOOP – MARIALE OMMEGANG NAZARETH

AFFICHE MARIALE OMMEGANG 2021

Wie graag een affiche wenst uit te hangen kan er één bestellen via 09/385 85 31 bij Paul en Greta De Wilde-Peil.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor AFFICHE MARIALE OMMEGANG 2021

MARIALE OMMEGANG – WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Ommegang van 08 september 2021 eerstkomende, opnieuw een normale traditionele Ommegang zijn.

We vroegen en kregen hiervoor reeds toestemming van het gemeentebestuur.
De Ommegang kan doorgaan mits de strikte naleving van de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

En als we even verder durven dromen, zullen we jullie na de Ommegang misschien opnieuw mogen uitnodigen voor een gezellig samenzijn met koffie en eclair in CC Het Centrum.

Meer hierover in de parochiebladen en website vanaf begin augustus.

Voor alle vragen en inlichtingen mag u zich wenden tot de voorzitter van de ‘Werkgroep Mariale Ommegang’ op 09/385 57 31 of 0475/61 20 62 of tot één van de leden van de werkgroep.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor MARIALE OMMEGANG – WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021

ALTAAR ONZE LIEVE VROUW NAZARETH – OPROEP

Afgelopen weekend van 9 en 10 januari 2021 kregen we een oude postkaart met een afbeelding van het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in onze handen via de ‘Cultuurregio Leie Schelde’.

We hebben deze afbeelding al aan een aantal mensen getoond, maar zonder al te veel resultaat tot nu toe.

Wat zijn we tot nu toe al te weten gekomen?

De fotograaf, Henri De Keukeleire, was een Nazarener en woonde in de jaren 30 van vorige eeuw op het Dorp, rechts naast het gemeentehuis. Vooral in de jaren ’20 en ’30 maakte hij foto’s, zowel portretten als andere.

Iemand die in de jaren 1950 meehielp met de kerkkuis, heeft de opstelling zoals op de foto nooit gekend.

Als we het motief van het kleed van Onze Lieve Vrouw en het kindje Jezus vergelijken met oudere foto’s, vermoeden we dat ze beiden een lichtblauw kleed aanhebben.

Heeft iemand nog weet van deze opstelling?

Kan iemand ons vertellen hoe oud deze opstelling is, en waarom, en door wie, deze veranderd is?

Weten uw ouders, oudere buren, … hier iets meer over, of hebben ze hierover horen vertellen… ?

Kan iemand ons iets meer vertellen over het lichtblauwe kleed: was dit versleten, is dit nog ergens bewaard in de kerk of elders, … ?

Heeft iemand meer informatie? Graag een seintje aan de voorzitter of de penningmeester van de Kerkfabriek op kerkfabriek.nazareth@gmail.com of telefonisch op 09/385 57 31, 0475/61 20 62, 09/385 85 31 of 0475/83 09 23

Wie interesse heeft in nog meer erfgoed, kan gerust een kijkje nemen op de website www.erfgoedbankleieschelde.be.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor ALTAAR ONZE LIEVE VROUW NAZARETH – OPROEP

WAARHEID OF FICTIE?

Vóór aanvang van de gebedsdienst van 08 september 2020 vertelde een oudere vrouw ons dat ze van haar moeder gehoord heeft dat de Ommegang ooit eens uitgegaan is zonder beeld.
En na afloop van deze ommegang zouden alle bedevaarders hun jassen volledig besmeurd geweest zijn met modder.

Zijn er mensen die dit verhaal ook gehoord hebben en kunnen jullie ons meer hierover vertellen?
Heeft iemand van jullie een ander verhaal over de ommegang van lang geleden?

Alle verhalen en anekdotes zijn welkom bij de voorzitter van de Werkgroep Mariale Ommegang, Marc Perseyn, op marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be of telefonisch op het nummer 09/385 57 31.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor WAARHEID OF FICTIE?

WELKOM BIJ ONZE LIEVE VROUWKE IN NAZARETH

ZONDAG 13 september om 17.30 uur is er in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Nazareth een gebedsviering ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve vrouw geboorte van 8 september.

Samen bidden we voor de vele noden van onze kleine en grote wereld, voor de zieken en stervenden, wie getroffen is door het corona-virus, persoonlijke en gezamenlijke intenties, voor alles wat nog niet is uitgesproken…
voor info bel je naar 09/385 57 31 – 0475/61 20 62

WELKOM op 13 september om 17.30 uur!!!
FOTO; Onze Lieve Vrouw van Nazareth. ( © Karen De Wilde)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor WELKOM BIJ ONZE LIEVE VROUWKE IN NAZARETH

RADIO MARIA- MARIALE OMMEGANG NAZARETH 2020.

Druk op 8 september: Maria Geboorte en onderaan kan je het gesprek beluisteren..

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor RADIO MARIA- MARIALE OMMEGANG NAZARETH 2020.