LITURGIE

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
FEESTDAG VAN ONZE-LIEVE-VROUW GEBOORTE

Om 09.00 u.: Uitstellen van het miraculeus Mariabeeld
Plechtige Hoogmis.

Om 14.30 u.: Plechtige OMMEGANG.
Verzamelen in de kerk, waarna Ommegang met het miraculeus Mariabeeld. Tijdens de ommegang is er een gebedswake in de kerk.
Slot: Zegen met het H. Sacrament in de kerk.

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018.
SOLEMNITEIT VAN O.-L.-VROUW GEBOORTE.

Om 10.00 u.: Dienst voor de overleden leden van de Broederschap van de H. Rozenkrans, voor de Mariavereerders en alle parochianen en weldoeners van de kerk van Nazareth (plakbrief jaren 1600).

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
PAROCHIALE MISSIEZONDAG EN KERMISZONDAG.

Om 10.00 u.: Plechtige Hoogmis –
Bijzondere collecte voor onze Nazarethse  Missionarissen.

MAANDAG 17 SEPTEMBER 2018: KERMISMAANDAG.

Om 09.30 u.: Dienst voor de overleden parochianen met uitreiking van een gedachtenisprentje, waarna bezoek aan het kerkhof.

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018.

Om 10.00 u.: Eucharistieviering: afsluiten van de 15 dagen t..e. v. O.-L.-Vrouw van Nazareth.

 

De jaarlijkse Mariale Ommegang gaat dit jaar door op ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 om 14.30 uur. We nodigen de bedevaarders van alle parochies van het nieuwe dekenaat Deinze, alsook van buiten deze grenzen uit om de Ommegang mee te gaan op de feestdag van Maria’s Geboorte.
Alle Maria-vereerders zijn welkom…