FOTO’S

MARIALE OMMEGANG vanĀ  8 september 2015

Jaarlijks komen er minstens 1000 bedevaarders afgezakt naar Nazareth. dit voor de Mariale ommegang die telkens doorgaat op 8 september, feest van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

druk hier voor de foto’s

Aan al onze medewerk(st)ers in de Ommegang van 2015 zeggen wij van harte: DANK!
T.g.v. van de Ommegang zeg ik graag dank aan alle medewerk(st)ers en bedevaardst)ers, die van 8 september opnieuw een hoogdag maakten voor onze parochie. Dank aan allen die biddend zijn mee gegaan in de Ommegang, dank aan de vele helpende handen: kuisploeg, zij die de kerk versierden, het Lieve-Vrouw-beeldje plaatsten en in de bloemen zetten, de voorlezers, de technische ploeg voor de geluidsversterking, de OLV-dragers, dank aan al wie -hoe dan ook- heeft meegeholpen.
Eveneens aan allen, die hun beste beetje voorzetten in het P.C. voor de bediening van de koffie met de pannenkoeken of andere dranken en versnaperingen.
Dank ook aan de wijkbewoners, die de kapelletjes langs de Ommegang tooiden en gedurende het ganse jaar onderhouden.