FOTO’S

MARIALE OMMEGANG NAZARETH 8 september 2021.

MARIALE OMMEGANG – VERSIEREN VAN DE KERK
Enkele dagen voor het hoogfeest van Maria’s Geboorte op 08 september 2021, worden er volop voorbereidingen getroffen in de kerk.

Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat alle versiering aangebracht wordt. De blauwwitte doeken worden omhoog gehesen, alle vlaggetjes en vaandels worden op hun plaats gehangen en gezet, de blauwe draperieën worden opgehangen aan de grote poort, de lichtkrans buiten wordt opgehangen en aangesloten, de rode loper wordt uitgerold, …
Dank je wel aan al deze vrijwilligers voor hun harde werk.

Mariale Ommegang – bloemenversiering © Karen De Wilde

Daarna is het de beurt aan de werkgroep bloemenversiering. Blauw en wit, de kleuren van Maria, zijn in alle bloemstukken terug te vinden. Heel passend en heel mooi gedaan.
Dank je wel aan deze vrijwilligers voor hun mooie werk.

Mariale Ommegang – beeld klaarmaken © Karen De Wilde

Maria komt als laatste aan de beurt. Op de vooravond van haar Hoogfeest zowel krijgen Maria en het Jezuskind hun mooie kleren aan.

Mariale Ommegang – Maria en Jezuskind dragen dezelfde soort kroon © Karen De Wilde

Voor het eerst sinds lang kan het Jezuskind opnieuw pronken met zijn mooie kroontje. Dit kroontje werd niet meer gebruikt na de diefstal en het opnieuw maken van het kindje omdat het niet meer op het hoofdje van het nieuwe kindje paste. De werkgroep dankt Marc W. van ganser harte om dit opnieuw in orde te brengen.

Mariale Ommegang – klaar voor de hoogdag van 08 september 2021 © Karen De Wilde

Tot slot wordt Maria, in afwachting van de vele bedevaarders, voor het altaar-podium geplaatst.

MARIALE OMMEGANG
Onder een stralende zon kon Maria vorige week woensdag weer haar rondgang langs de 15 mysteries van de rozenkrans maken.
Na de Ommegang in besloten kring in 2020, mochten we nu opnieuw bedevaarders toelaten. Er waren geen beperkingen meer op aantallen, zowel in de kerk als buiten.

VOOR ALLE FOTO’S DRUK HIER

Copyright foto’s: Karen De Wilde, Pieterjan Quisquater, Annick Geiregat, Johan Van Der Beken.

Het aantal bedevaarders lag wat lager dan voorgaande jaren, maar al bij al was de werkgroep heel tevreden met de opkomst: zowel in de kerk, tijdens de ommegang zelf als achteraf in de zaal.

Dank je wel aan al onze vrijwilligers, voor en achter de schermen, die er ook dit jaar weer voor gezorgd hebben dat de Ommegang vlekkeloos verlopen is.

MARIALE OMMEGANG 2020

Dat het coronavirus ons leven nog altijd beheerst, hebben we gemerkt aan de opkomst van de Hoogmis en de gebedsdiensten ter gelegenheid van het feest van Maria Geboorte op 08 september 2020.
Veel mensen durfden het waarschijnlijk niet aan om naar de kerk te komen.
Hopelijk hebben we voor hen een waardig alternatief geboden d.m.v. het uitzenden van de Ommegang op Eclips TV op 8 en 9 september.

Eclips Tv en PRI-MA Producties

Op de sfeerbeelden kunnen jullie zien dat Onze Lieve Vrouw ook dit jaar haar traditionele ronde langs de 15 kapelletjes van de mysteries van de rozenkrans gemaakt heeft.
Ze was vergezeld van slechts 15 vrijwilligers, onze pastoor en een afvaardiging van het gemeentebestuur.

Druk hier voor de foto’s 2020. Met dank aan Karen De Wilde voor de vele mooie foto’s.

Wie graag de Ommegang op eigen tempo maakt, kan dit nog altijd met de app van de erfgoedcel Leie – Schelde en FARO. De virtuele Ommegang die te downloaden is via www.erfgoedapp.be/tour/586 en deze app blijft online bestaan en kan ook in de toekomst op ieder moment gedownload worden. Eens deze app gedownload is, kan de Ommegang op ieder willekeurig moment gewandeld worden.

MARIALE OMMEGANG 2019

Zondag 8 september was een groot succes voor onze Mariale Ommegang, ondanks vele andere activiteiten in de streek. Onder een stralende zon hebben vele honderden bedevaarders (minstens evenveel als vorig jaar) samen met pastoor Guy de ommegang mee gestapt door de straten van onze parochie. Anderen zijn in de kerk gebleven en hebben daar meegezongen en mee gebeden voor alle intenties die er waren. Namens de Werkgroep Mariale Ommegang wil ik iederéén van harte bedanken voor de inzet en medewerking aan dit mooie jaarlijkse gebeuren in onze parochie, voor en achter de schermen. Toch dank ik speciaal de mensen van buiten onze parochie die (over de grenzen heen) ook meegeholpen hebben. Bouwen aan een mooie kerk in de toekomst…
Ook dank aan de vele bedevaarders van waar ook. Dankjewel.
Volgende jaar is 8 september op een dinsdag. Noteer het alvast in jullie agenda.
Met een hartelijke groet,
Marc Perseyn.

druk hier voor de foto’s.
(enkele foto’s van zondag, met dank aan Annick Geiregat en Luc Botte voor de foto’s)

MARIALE OMMEGANG 8 september 2018.

8 september is voor de parochie Nazareth altijd het feest van Maria’s geboorte. Opnieuw kwamen er vele bedevaarders afgezakt naar onze parochie om te bidden voor de vele noden in al onze families, parochies, de kleine en grote wereld, gezamenlijke en persoonlijke intenties. Tijdens de tocht ( 4 kilometer ) van de biddende en stappende Maria-vereerders werden de 15 mysteries van de rozenkrans overwogen en Maria liederen gezongen. Op het einde was er in de kerk de litanie van alle Heiligen en zegening met de H. Sacrament.

Druk hier voor de foto’s van 2018.

Nadien kon iedereen die dat wenste nog gezellig napraten met een koffie en éclair of een ander drankje in het t’ Centrum achter de kerk.